วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2554

จาก_ฟังพระสวดมนต์_Link to....ทีวี..ธรรมะวัดดวงแข
ฟังพระสวดมนต์ทำให้จิตใจสงบลงได้บาง

           

        

ดูคลิปเพลงพี้นบ้านสุรินทร์ - กำพูชา